Site Map | Search | Terms & Conditions - PAIA
Company Profile | Products | Support | Contact Us | Community
...facilitating access to information
Legal | Electronic Publications | Online Reference | Collection Management | Library Systems | Cataloguing | Interlending | Client Access
HomeProductsElectronic Publications (Online Journals) Abstract Information
JournalsElectronic Publishing
Abstract Info
Latest issues added
More on this service
Subscription FAQ
Collections

Abstract Information

Serendipity - 'Governor' Joan Bax, and the Herentals connection

 • Journal Title: Historia
 • Volume: Volume 47
 • Issue:  Issue 1
 • Publication Date: 2002
 • Pages: p.187  - 218
 • Authors:  R.A. Laing;  J-M. Goris;
 • ISSN: 0018229X
 • Abstract:  Dit wil voorkom asof heelwat van die ontdekkings wat in navorsing gemaak word gelukkige-toeval is. Die toevallige publikasie van 'n artikel of boek, of die aanhoor van 'n gesprek in 'n hyser of gang mag die trant van 'n navorsingsprojek totaal verander. Dat die skrywers van hierdie artikel per abuis sou ontmoet kon byvoorbeeld nooit voorsien gewees het nie. Voor hulle 'gelukkige' ontmoeting was beide onbewus van mekaar. 'n Heeltemal toevallige sameloop van omstandighede het aanleiding gegee tot die uitklaring van daardie problematiese dele van die verhaal van Joan Bax (1637-1678), Goewerneur van die Kaap van Goeie Hoop. Bax was tot nou toe maar 'n minder bekende figuur in die geskiedenis van Suid-Afrika. As Laing en Goris nie deur die gelukkige-toeval by mekaar uitgekom het nie, sou hierdie ontleding nooit plaasgevind het nie. Dié navorsing het wel afgedwaal in die periode van die Tagtigjarige oorlog en die betrekking van die Bax familie in hierdie tydperk. Daar is op drie vlakke gewerk - heraldies, histories en genealogies. Albei skrywers het hulle eie kundigheid saamgebring om 'n antwoord te vind oor hierdie raaisel-agtige figuur in die Kaapse geskiedenis. "Het is eigenaardig dat deze Kaapse gouverneur met 'genaamd Van Herentals' de geschiedenis is ingegaan." Hierdie studie poog om te wys dat die sogenaamde Herentals verbintenis baie twyfelagtig is. End
 • Read this article

For subscription and additional information please contact us on:

 • Tel: +27 12 643-9500
 • email: info@sabinet.co.za
 • alternatively you can complete this form and one of our portfolio managers will contact you!

Top
Sabinet Online Ltd. is Proudly South AfricanCompany Profile | Products | Support | Contact Us | Community
P O Box 9785 Centurion 0046 | info@sabinet.co.za | 0800 11 85 95
Copyright © Sabinet Online Ltd 2008. All Rights Reserved. Terms & Conditions. PAIA.